Back to Events

Scrúdúithe Mheánleibhéal 1 (B1) TEG

Saturday, 11 May, 201911/05/2019 00:00 to 00:00 calendar icons 2019-05-11 00:00:00 2019-05-11 00:00:00 Europe/London Scrúdúithe Mheánleibhéal 1 (B1) TEG REACH+ Event Reminder Ireland REACH+ info@careersportal.ie

Beidh iarratais á nglacadh go luath ag Institiúid Oideachais Marino don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á chur leis in 2019.  Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

An bhfuil aon phointí breise CAO le fáil d'iarrthóirí a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)?

Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach iarrthóir a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon iarrthóir a fhaigheann marc níos airde ná 50% i Meánleibhéal 1 (B1) ná pas i scrúdú TEG atá ag leibhéal níos airde ná Meánleibhéal (B1). Baineann an socrú seo leis an gcúrsa seo amháin.  Má tá aon cheisteanna agat maidir leis seo, déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino (01 805 7700).

Dáta an Scrúdaithe:    11ú Bealtaine 2019 

Ionad an Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

Costas:                        €150

  • Lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. 
  • Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille  do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.


In ionad úsáid a bhaint as an nasc www.teg.ie/oid do Scrúduithe TEG 11ú Bealtaine, úsáid an nasc  https://secure.teg.ie/foirm/iarratas.htm chun clárú.

Spriocdháta d'iarratais: 29ú lá de Mhí an Mhárta 2019.  

A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.  

 

Back to top
Back to top