Coláiste Cois Life, Lucan  Guidance and Counselling

Guidance and Counselling

Coláiste Cois Life, Lucan

Upcoming Career Events

All events

Image result for twitter
@treoircoislife
An Roinn Treorach


Sainmhíniú ar Threoir:

 

Cuirtear Treoir ar fáil i gColáiste Cois Life ar bhonn aonair agus grúpa.  Freastalaíonn an scoil uile ar riachtanais na ndaltaí maidir le Treoir Phearsanta, Gairmthreoir agus Treoir Oideachasúil.

‘Séard is Treoir Phearsanta ann ná deis a thabhairt don dalta fadhbanna nó buarthaí a phlé agus a thuiscint in áit shábháilte.  Toisc gur am idirthréimhseach fisiciúil agus siceolaíochta í an ógántacht, uaireanta bíonn dúshláin ann dóibh dul i ngleic leis an bhforbairt seo.  Dá bhrí sin tugann comhairleoireacht deis dóibh na mothúcháin agus deacrachtaí a mbaineann leis seo a phlé.  Is féidir an treoir a roinnt i dtrí ghrúpa éagsúla ach nasctha lena chéile ag an am céanna: 

  • Treoir phearsanta agus shóisialta
  • Gairmthreoir
  • Treoir oideachasúil

Seo a leanas roinnt gníomhaíochtaí a gcabhraíonn leis na daltaí roghanna eolasacha a dhéanamh:

  • Comhairleoireacht phearsanta
  • Measúnithe le tástálacha síciméadracha agus fardail
  • Eolas gairme (sa rang, clár na bhfógraí, agallaimh phearsanta nó threoir ghairme, imeacht gairme)
  • úsáid na teicneolaíochta faisnéise m.sh. www.saoloibre.ie , www.careersportal.ie , www.qualifax.ie , cuntas ar Reach+
  • Cláir ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta m.sh. O.S.P.S. le déanamh le gach rang, Lá Spóirt, Seachtain Folláine.
Chun Coinne a dhéanamh is féidir leis an dalta dul chuig an gcomhairleor treorach as a stuaim féin, trí teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga, ceann bliana nó is féidir le tuismitheoir nó caomhnóir glaoch a chur ar an scoil.
Read more

From CareersPortal.ie

Career Articles

Back to top