Coláiste Cois Life, Lucan
Gleann an Ghrífín, Leamhcán, Co Átha Cliath
School Articles [4]
Folláine
Conas imní scrúdaithe a laghdú  
Aireachas (Mindfulness) - suíomhanna  
Scileanna staidéir & foghlama
Stíleanna Foghlama 
7 gCéim go Rath Scrúdaithe 


Downloads
6 Downloads Available
 
School Details 0

School Main Website:

School Website
 
Contact Guidance Office:
Em: niamhnifhionnghasa@colaistecoislife.ie
Ph: 016211825
Fx:

1 Staff 0
Guidance Staff:
Niamh Ní Fhionnghasa
Em: niamhnifhionnghasa@colaistecoislife.ie
Ph: 016211825


Useful LinksImage result for twitter
@treoircoislife
An Roinn Treorach


Sainmhíniú ar Threoir:

 

Cuirtear Treoir ar fáil i gColáiste Cois Life ar bhonn aonair agus grúpa.  Freastalaíonn an scoil uile ar riachtanais na ndaltaí maidir le Treoir Phearsanta, Gairmthreoir agus Treoir Oideachasúil.

‘Séard is Treoir Phearsanta ann ná deis a thabhairt don dalta fadhbanna nó buarthaí a phlé agus a thuiscint in áit shábháilte.  Toisc gur am idirthréimhseach fisiciúil agus siceolaíochta í an ógántacht, uaireanta bíonn dúshláin ann dóibh dul i ngleic leis an bhforbairt seo.  Dá bhrí sin tugann comhairleoireacht deis dóibh na mothúcháin agus deacrachtaí a mbaineann leis seo a phlé.  Is féidir an treoir a roinnt i dtrí ghrúpa éagsúla ach nasctha lena chéile ag an am céanna: 

  • Treoir phearsanta agus shóisialta
  • Gairmthreoir
  • Treoir oideachasúil

Seo a leanas roinnt gníomhaíochtaí a gcabhraíonn leis na daltaí roghanna eolasacha a dhéanamh:

  • Comhairleoireacht phearsanta
  • Measúnithe le tástálacha síciméadracha agus fardail
  • Eolas gairme (sa rang, clár na bhfógraí, agallaimh phearsanta nó threoir ghairme, imeacht gairme)
  • úsáid na teicneolaíochta faisnéise m.sh. www.saoloibre.ie , www.careersportal.ie , www.qualifax.ie , cuntas ar Reach+
  • Cláir ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta m.sh. O.S.P.S. le déanamh le gach rang, Lá Spóirt, Seachtain Folláine.
Chun Coinne a dhéanamh is féidir leis an dalta dul chuig an gcomhairleor treorach as a stuaim féin, trí teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga, ceann bliana nó is féidir le tuismitheoir nó caomhnóir glaoch a chur ar an scoil.
 

 
Student Login
Email
Password
password reminder


 
17 October, 2017 
Career Options Cork 2017 (2 Days)
18 October, 2017 
Career Options Cork (2 days)
19 October, 2017 
Mary Immaculate College Open Days (2)
Mary Immaculate College
19 October, 2017 
Sligo CFE - Open Day
Sligo College of Further Education
19 October, 2017 
UL Open Days (2)
University of Limerick - UL


View all... 


Education News... CCS not counted
CANCELLED - Cork Training Session

Monday, October 16, 2017 

NIBRT Biopharma Transition Year placement program

Friday, October 13, 2017 

329 CAO Course Offers following 2017 Leaving Cert appeals

Friday, October 13, 2017 

1,425 upgrades following Leaving Cert Appeals 2017

Wednesday, October 11, 2017 

Look into Law Transition Year Programme

Friday, October 6, 2017 

News from CareersPortal.ie

 

19 October
University of Limerick - UL - UL Open Days (2)
19 October
Sligo College of Further Education - Sligo CFE - Open Day
19 October
Mary Immaculate College - Mary Immaculate College Open Days (2)
19 October
Limerick IT - LIT - LIT Open Days (2)
19 October
St. Angelas College - Open Day 2017

View all [125]


University College Dublin - UCD
Re-Imagining UCD Arts, Humanities and Social Sciences: new programmes and new opportunities
IT Tallaght
BA in Creative Digital Media at IT Tallaght
Galway-Mayo IT - GMIT
New CAO Engineering programmes
Dun Laoghaire Further Education Institute
Want to go to college? Don’t have enough points? Sorted; come to DFEi
University of Limerick - UL
Got a Question?

View all [79]


Powered By CareersPortal.ie