Scoil Dara | Guidance & Counselling 

Guidance and Counselling

Scoil Dara

Welcome to our Guidance Counselling Website!Fáilte chuig ár Suíomh Gréasáin Gairmthreorach

Recent ArticlesAilt a Foilsíodh le Déanaí

More articlesAilt

Recent DownloadsNithe a Íoslódáladh le Déanaí

More downloadsÍoslódácha
Our School Guidance Counsellors are

Ms Theresa Payne & Ms Nicola Moran 


Quick Links from CareersPortal.ieNaisc Ghasta ó Saoloibre.ie

Back to top